Priprema Coz - Documents - Docslide

Loading...

Upload (/upload/document.html)

LEADERSHIP (/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML)

MARKETING (/CATEGORY/MARKETING.HTML)

Login (/login.html?back=https%3A%2F%2Fdocslide.net%2Fdocuments%2Fpriprema-coz.html)

EDUCATION (/CATEGORY/EDUCATION.HTML) Search document...

TECHNOLOGY (/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML)

DESIGN (/CATEGORY/DESIGN.HTML)

MORE TOPICS (/CATEGORY.HTML)

SEARCH

Home (/) / Documents (/category/documents.html) / Priprema Coz (/documents/priprema-coz.html)

The present document can't read! Please download to view

RECOMMENDED Priprema nhf (/documents/priprema-55c439d115b75.html)

_priprema

Download

Општи подаци: Назив школе: Средњошколски центар Фоча Професор: Маријана Радовић Разред: IIм Вријеме… (/documents/priprema-55845810b0d4c.html)

5

(/download/link/priprema-coz)

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report (/document/report/pripremacoz) us to resolve them. We are always happy to assist you.

priprema ПРИПРЕМА ЗА ЧАС Школа: Наставни предмет: Разред: Датум: Наставник: Наставна тема Наставна јединица:… (/documents/priprema-558446f68f9f5.html)

Priprema I ОПШТИ ПОДАЦИ Назив школе: Датум одржавања часа: Разред и одељење: Предавач: II ОПШТИ МЕТОДИЧКИ… (/documents/priprema-5584585d19c5b.html)

priprema

PRIPREMA COZ

Школа: Прва Економска школа Место: Београд Разред: 13 Наставни предмет: Рачунарство и информатика… (/documents/priprema.html)

395

views

by belajbtm

on Aug 09, 2015

Category: DOCUMENTS

Report (/document/report/priprema-coz)

Download: 2 Comment: 0

priprema

(/category/documents.html) Tweet

Share Share

0

JU Mješovita srednja škola Čelić Priprema za nastavni čas Karamović Merima Priprema za nastavni čas Datum:12.12.2011 Razred: I (/documents/priprema-55b07c18589e6.html) Odjeljenje: 1,2,3 Lokacija rada: Kabinet…

Share

Comments Description

priprema

priprema Download Priprema Coz

nnnn (/education/priprema-559650955bc15.html)

Transcript PISMENA PRIPREMA ZA ČAS ODJELJENSKE ZAJEDNICE RAZRED: I14 električar NASTAVNI PREDMET: Odgojni rad u odjeljenskoj zajednici TIP ČASA: Obrada novog nastavnog gradiva NASTAVNA JEDINICA: Zdrav način korištenja slobodnog vremena NASTAVNE METODE: metoda usmenog izlaganja, metoda ilustracije, metoda diskusije i razgovora. OBLICI RADA: frontalni, individualni NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: projektor - računar, anketni listići CILJ ČASA: upoznati učenike sa zdravim načinom korištenja slobodnog vremena i dati konkretne prijedloge i primjere. ZADACI ČASA: Obrazovni: upoznati učenike sa pojmom slobodnog vremena; kroz različite situacije upoznati učenike- kako i na koji način ispravno koristiti slobodno vrijeme; Odgojni: navikavanje učenika na aktivnije korištenje slobodnog vremena; izgrađivanje stava o potrebi stalnog usavršavanja i učenja; Funkcionalni: podsticanje razvoja sposobnosti razmišljanja, zaključivanja, uočavanja bitnih elemenata kvalitetnog korištenja slobodnog vremena; - - - STRUKTURA ČASA: Uvodni dio (10 minuta) , uraditi anketu Slobodno vrijeme je vrijeme aktivna odmora, razonode, pozitivna razvoja, socijalizacije, humanizacije i st Bitna karakteristika na raspolaganju nakon ispunjavanja zadanih obaveza. Kako je slobodno vrijeme Pedagogija baviti u slobodno vrijeme. slobodnog vremena. Nikako ne smijemo zaboraviti slobodnom vremenu, a sloboda, kreativnost i spontanost ne bi smjeli biti sputani aktivnosti u slobodno vrijeme faktorima druge strane objektivnim faktorima dostupnost . roditelji, no ipak uloga nastavnika i vremena, nenametljiv nadzor i kontrola slobodnog vremena, organizacija slobodnog vremena uz bogatstvo, raznoliko . Glavni dio (30 minuta): Nakon što se završi anketiranje, zadužiti učenika za sumiranje rezultata ankete. Prema rezultatima anketa u v i gledaju TV program, video, filmove, raznoliku popularnu muziku -poruke, posje poslovima, se obitelji, vrijeme provode u slobodnih aktivnosti. Nikad i vrlo rijetko besciljno lutaju naseljem, ne sudjeluju aktivno u nekoj stranci, nevladinoj udruzi, ne idu na fitness, aerobic i saunu, ne sudjeluju u radu nekog KUD-a, ne odlaze na tehno i rave partije i ne idu u , plesnu ili rima. jednim dijelom provode slobodno vrijeme kreirano, poticano ili usmjeravano niti razvoju njegovih umnih i - Prezentovati rezultate ankete u odjeljenju i dati konkretne primjere i prijedloge za aktivno korištenje slobodnog vremena. Sudjelovanje u školskim slobodnim aktivnostima i to kroz organizovanje dodatne nastave i organizovanje rada Kroz rad u grupama i individualni pristup, kvalitetno iskoriste dio svojeg slobodnog vremena. Aktivno i rekreativno bavljenje sportom eniranju i bar po jedan sportski objekat ili prostor za ove namjene. Pohađanje različitih kurseva, predavanja i radionica kurseva dstava. kurseva i predavanja sa posebnom tematikom. Surfanje na internetu, igranje igrica na računaru U aktivnosti surfam po in u dio slobodnog vremena provodi veliki Vrijeme provedeno u učenju neke, primjerice, od gore navedenih. Čitanje različitih knjiga, časopisa i slično njiga je navika, a i sposobnost k redovnu bi trebalo navesti ih za teme koje se u, pa i zajedni ih kratko prokomentirati u toku nastave ili na nekoj od slobodnih aktivnosti. Gledanje TV programa, videa i slično Vel i Odmaranje, izležavanje, spavanje, dosađivanje . Ipak tu ne treba pretjeri To je jedna vrsta pasivnog odmora. Ono koji se svodi na meditaciju i molitvu. ,n kako se slobodno vrijeme provodi korisno i sebe i svoje individualne imo, a i sebi samima. Završni dio (5 minuta) Odabrati nekoliko učenika i za svakog pojedinačno utvrditi kako koristi slobodno vrijeme. Dati konkretne prijedloge za aktivnije korištenje. ANKETNI LISTIĆ Aktivnosti u slobodno vrijeme 1 – nikad 2 – vrlo rijetko 3 – ponekad 4 – često 5 – vrlo često 1 – nikad 2 – vrlo rijetko ANKETNI LISTIĆ Aktivnosti u slobodno vrijeme 3 – ponekad 4 – često 5 – vrlo često 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Sudjelujem u nekoj od školskih slobodnih aktivnosti Aktivno (rekreativno) se bavim sportom, treniram Pohađam razne tečajeve, predavanja, radionice Aktivno sudjelujem u nekom udruženju (stranci, nevladinoj organizaciji sl.), bavim se humanitarnim radom Sudjelujem u radu nekog KUD-a, bavim se slikanjem, pisanjem, sviranjem ili nekom drugom umjetnošću Surfam po internetu, igram igrice na računaru i sl. Odlazim u džamiju Odmaram se, izležavam, spavam, dosađujem se Besciljno lutam po naselju, družim se sa društvom na skrovitim mjestima (park i sl.) Pomažem u kućanskim poslovima, posvećujem se porodici Sjedim po kafićima, odlazim u disko, Provodim vrijeme sa svojom djevojkom/svojim mladićem Vrijeme provodim u učenju Čitam različite knjige, časopise, stripove i sl. Gledam TV program, video filmove i sl. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 Sudjelujem u nekoj od školskih slobodnih aktivnosti Aktivno (rekreativno) se bavim sportom, treniram Pohađam razne tečajeve, predavanja, radionice Aktivno sudjelujem u nekom udruženju (stranci, nevladinoj organizaciji sl.), bavim se humanitarnim radom Sudjelujem u radu nekog KUD-a, bavim se slikanjem, pisanjem, sviranjem ili nekom drugom umjetnošću Surfam po internetu, igram igrice na računaru i sl. Odlazim u džamiju Odmaram se, izležavam, spavam, dosađujem se Besciljno lutam po naselju, družim se sa društvom na skrovitim mjestima (park i sl.) Pomažem u kućanskim poslovima, posvećujem se porodici Sjedim po kafićima, odlazim u disko, Provodim vrijeme sa svojom djevojkom/svojim mladićem Vrijeme provodim u učenju Čitam različite knjige, časopise, stripove i sl. Gledam TV program, video filmove i sl. 1 2 3 4 5 Prilog 1.

priprema Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Praktične vježbe 1 Jeronim Čeko, kroatologija Pismena priprema za nastavu književnosti mentor: (/documents/priprema-5594939be9eeb.html) Božica Jelaković Zagreb, 2010.…

priprema priprema iz zdravstvene kulture (/documents/priprema-55844f3bba956.html)

díaz meza - parlamento de coz coz

coz.html)

Parlamento de Coz Coz Breve Relación del Parlamento Mapuche de Coz Coz 18 de enero de 1907 Por Aurelio Díaz Meza Parlamento de (/documents/diaz-meza-parlamento-de-cozCoz Coz Aurelio Díaz Meza © Ediciones Serindigena…

Coz Inga Jessica 3final “TAREA 3” CÁTEDRA : CONTRATOS PARTE GENERAL CATEDRÁTICO ALUMNOS SEMESTRE : ABOG. JIMENA M. YARASCA (/documents/coz-inga-jessica-3final.html) CIPRIANO : COZ INGA ISOLDA JESSICA : V – “A” HUANCAYO – PERÚ… Documento pdu coz 1. Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cozumel, Quintana Roo. Honorable Ayuntamiento Constitucional del (/documents/documento-pdu-coz.html) Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 1 AYUNTAMIENTO… C coz lanch&bolos_doces&salgado (/education/c-coz-lanchbolosdocessalgado.html)

Coz Test Photo 1. 2. A child being fed at NUAFA 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. (/travel/coz-test-photo.html)

PRIPREMA KOMPOSTA PRIPREMA KOMPOSTA Kompost je najvažniji element biološkog vrta ne samo zbog svoje organske i energetske kakvoće, već i (/documents/priprema-komposta.html) zbog sposobnosti da razgradi ostatke koji se prorodno… NASTAVNA PRIPREMA PRAKTIČNA NASTAVA NASTAVNA PRIPREMA Nastavna jedinica: Nastavna cjelina: Tip sata Cilj: III tr Nadnevak: Oblici (/documents/nastavna-priprema.html) rada: Zadatci: Dio sata Uvodni dio sata ARTIKULACIJA METODIČKE… priprema casa SUBJECT: English РАЗРЕД: други разред средње школе ДАТУМ: 29. о5. 2008. ПРОФЕСОР: Ана Тодоровић НАСТАВНА (/documents/priprema-casa.html) ЈЕДИНИЦА:…

muzicko priprema Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет Учитељски студиј Писaна припрема из Методике наставе… (/documents/muzicko-priprema.html)

druga priprema priprema (/documents/druga-priprema.html)

Matematika priprema VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U KIKINDI PISANA PRIPREMA ZA AKTIVNOST IZ (/documents/matematika-priprema.html) METODIKE RAZVOJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA Profesor: mr Branko…

View more (http://docslide.net/search/? q=Priprema+Coz)

Subscribe to our Newsletter for latest news.

NEWLETTER

We built a platform for members to share documents and knowledge. And we are not related to any other website. (Our website list) (http://docslide.us/about.html)

About

(/about.html) Terms

(/info/dmca.html) Contact STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(http://www.facebook.com/docslide.net)

(/info/terms.html) DMCA

(/contacts.html)

(http://twitter.com/docslide_net)

(http://www.google.com/+DocslideNet)

Loading...

Priprema Coz - Documents - Docslide

Upload (/upload/document.html) LEADERSHIP (/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML) MARKETING (/CATEGORY/MARKETING.HTML) Login (/login.html?back=http...

89KB Sizes 3 Downloads 8 Views

Recommend Documents

Priprema Coz - DOCUMENTS.TIPS
Aug 8, 2015 - PISMENA PRIPREMA ZA ČAS ODJELJENSKE ZAJEDNICE RAZRED: I14 električar NASTAVNI PREDMET: Odgojni rad u odjel

Priprema za test.pdf - Documents
Priprema za test Decide which part of speech are the words in the following sentence. His parents were poor, so he wante

Priprema za caas - Documents - docslide.us
ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ Наставник: Предмет: Наставна тема: Наставна јединица: Техничко и информатичко образовање ТЕ

Priprema za test iii godina upper - Documents
Priprema za test februar 2013 III godina; 2. LISTENINGPART PRESENT TENSES PAST TENSES PHRASAL VERBS, HOT VERBS and

Diario Pulp - Documents - Docslide
Dec 6, 2014 - Fino all'Imperatore, che non è uno che gioca a calcio, ma un personaggio capace di tirare le fila di tutt

biota minas - Documents - Docslide
Aug 3, 2015 - Biota Minas | 30 O questionário “Avaliação do Conhecimento” foi dirigido à comunidade científica e teve co

kezdők kérdéssor - Documents - Docslide
http://www 1. Introduce yourself 2. Talk about your family 3. Talk about a person important to you (surname, firstname,

PENGANTAR EKONOMI - Documents - Docslide
Jul 10, 2015 - Membantu memahami masalah-masalah internasional (global) Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat meng

biologi-x - Documents - Docslide
Jun 6, 2015 - Biologi :X :2 : 3. Memahami manfaat keanekaragaman hayati. Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok Pengalaman

Mufrodat Arab - Documents - Docslide
Arab. Nama binatang Arnab = arnab Kerbau = jamusun Ayam betina = dajajatun Lalat = zubabun Ikan = samakun Katak = sifdau