Klasik Seramikler | Classic Tiles - Gorbon

Loading...

Klasik Seramikler | Classic Tiles

1

Klasik Seramikler | Classic Tiles

2

Rebii Gorbon

4

Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli mimarlar arasında yer alan Prof. Rebii Gorbon 1909 senesinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Rebii Gorbon’un sanata olan ilgisini erken dönemde fark eden ailesi, genç yaşlarından itibaren onu destekler. Üsküdar’da geçen ilk gençlik yıllarında, bu ilgisini dönemin başarılı sanatçılarından Cevat Bey’in atölyesinde ilerletme fırsatı bulan Gorbon, burada hocasının da desteği ile gelecek planlarını çizmeye başlar.

Prof Rebii Gorbon, one of the most important architects educated by the Republic of Turkey, was born in Istanbul, Üsküdar in 1909. Noticing his interest in art early on, Rebii Gorbon’s family supported his passion from a very young age. During his early teenage years spent in Üsküdar, Rebii Gorbon had the opportunity to pursue his artistic interest in the studio of Cevat Bey, a successful artist of the time, and to draft plans for the future with the support of his tutor.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Gorbon ardından mimarlık eğitimi alacağı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne yazılır. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak anılan Akademi’de Yüksek Mimarlık bölümünden 1934 senesinde başarıyla mezun olur. Sonraki yıllarda yoğun iş hayatının yanı sıra 1960-79 seneleri arasında Akademi’ye dönüp bir dönem eğitmenlik de yapacaktır.

Following his graduation from Lycée de Galatasaray, Rebii Gorbon enrolled at Istanbul State Academy of Fine Arts to study architecture. He successfully graduated from the Academy – currently referred to as Mimar Sinan Fine Arts University – with a postgraduate in architecture in 1934. In later years, from 1960 to 1979, he returned to the Academy to teach alongside his busy work life.

Akademinin ilk yıllarına denk gelen 1930’ların başında Mühürdar’da kendi inşa ettiği evde yaşamaktadır. Bir dönem 1940’lı yılların başında Ankara’da ikamet eder, İstanbul’a dö-

In the early 1930s, coinciding with his years at the Academy, Rebii Gorbon was living in a house which he built on Mühürdar Avenue. In the early 1940s he resided in Ankara for a

5

Rebii Gorbon

nüşü ile Feneryolu’na yine kendi inşa ettiği bir başka eve yerleşir. Ardından 1952 yılından itibaren bahçesinde seramik kaplar üretmeye başlayacağı Mecidiyeköy’de bulunan yazlık evinde yaşamını sürdürür. Bilindiği kadarıyla seramiğe olan yoğun ilgisinin ilk tohumları da 1940’larda eline geçen Fransızca bir seramik kitabı ile atılmıştır.

while. Upon his return to Istanbul he settled in another house of his own design in Feneryolu. His last residence was his summer house in Mecidiyeköy where he began to produce ceramic containers from 1952 onwards. The seeds of his deep interest in ceramics were sown in the 1940s when he encountered a French book on ceramics.

Gorbon’un hayatındaki dönüm noktalarından biri Akademi eğitiminin ardından sanatın merkezi Paris’e gitmesidir. Dönemin hatta yüzyılın en önemli üretim merkezi olan bu etkileyici şehrin mimari öğeleri, kültürü, tarihi ve müzelerinin zenginliği Gorbon’un ufkunu açar.

One of the turning points in Rebii Gorbon’s life was his trip to Paris, the European centre for art, following his education at the Academy. The architectural elements, the culture, the history and the wealth of the museums of this impressive city – the most important production centre of the period, in fact, of the century – opened up Gorbon’s horizon.

Avrupa’da çeşitli bölgelerde seramik üzerine incelemeler yapar. Anadolu’da seramik ham maddesinin bol olduğu Bozhöyük, Bilecik gibi çeşitli yörelerde de araştırmalar yaparak, uygun kil ve kaolin ocaklarını araştırır. İstanbul ve çevresinde yaptığı gezilerle de seramik tarihi üzerine incelemelerde bulunmuş, renklerin dayanıklılığı üzerine çalışmış ve seramik objelerin kendisinde uyandırdığı merakı yavaş yavaş profesyonel bir üretim biçimine büründürmeye başlar. Hayatındaki bir diğer mihenktaşıi değerli sanat adamı Prof. Süheyl Ünver’le olan tanışıklığıdır. Ünver ile geçirdiği vakitlerde Gorbon, haşır neşir olduğu Osmanlı mimarisi ile daha da yoğun ilgilenmiş, seramiğin dayanıklılığından kaynaklanan kuvvetine hayranlığı pekişmiş ve özellikle forma olan ilgisi artmıştır. 1950’lerden başlayarak Avrupa’da yer alan seramik tesislerini dolaşmış, son model üretim biçimlerini ve makinalarını gözlemlemiş ve Türkiye’ye örneklerini getirtmiştir. Çalışmalarının ilk meyveleri olan 1952 yılında evinin bahçesinde gerçekleştirdiği üretimlerin hemen ardından 1958 yılında ilk fabrika kurulur. Kıtalara yayılacak, renk, form ve üretim kalitesiyle döneminin en önde gelen markalarından biri 6

Gorbon undertook various research projects in Europe. However, before and during such research projects he primarily looked into several regions in Anatolia such as Bozhöyük and Bilecik where the raw materials for ceramic making were found in abundance. It was in these regions that he researched suitable clay and kaolin pits. On excursions in Istanbul and its surrounding areas he conducted research on the history of ceramics. The interest the everlastingness of the colours of ceramic objects aroused in him slowly but surely prompted him into adopting a professional mode of production.

olacak Gorbon Seramikleri efsanesi böylelikle doğar. Sektörde hızla ilerleyen Gorbon Seramikleri, dünyanın en önemli seramik fuarları arasında yer alan Faenza başta olmak üzere pek çok fuar, yarışma ve sergide yer alır, başarılar kazanır. Birçok ödüle sahip olan Prof. Rebii Gorbon’un kişisel mimari projeleri arasında İstanbul Karaköy Limanı Binası, Karaköy Yolcu Salonu, Karaköy Liman Lokantası, Ankara İstasyon Binası, Philips Fabrikaları, Heybeliada Sanatoryumu, Florence Nightingale Hemşire Okulu, Air France Ofisleri ve Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû ile birlikte gerçekleştirdikleri Türkiye’nin ilk modern toplu konutları olan 4. Levent toplu konutları ile 1. Levent Mahallesi sayılabilir. Mimarlık, seramik üreticiliği ve akademisyenliğin yanı sıra tutkulu bir spor hayranı olan Rebii Gorbon yelkencilik ve atletizmle yakından ilgilenmiştir. 2 oğlu, 5 torunu bulunan Gorbon 1993 senesinde İstanbul’da vefat etmiştir.

machinery and imported samples into Turkey. Following his early trials of ceramic production in the garden of his house in 1952, he set up his first factory in 1958. This was how the legend of the Gorbon Tiles – one of the leading brands of the time due to product colour, form and quality of manufacture across continents – was born. Swiftly gaining an excellent reputation in the sector, Gorbon Tiles participated in many fairs (including Faenza; one of the most important ceramic fairs of the world), competitions and exhibitions and won numerous awards. Some of the personal projects of multi-award winning architect Prof Rebii Gorbon are Karaköy Port Building; Karaköy Passenger Terminal Building; Karaköy Port Restaurant; Ankara Train Station; Philips Factory; Heybeliada Sanatorium; Florence Nightingale Hospital School of Nursing; Air France Offices; 4. Levent Housing Estate, the first modern housing estate in Turkey which he co-designed with Prof Dr Kemal Ahmet Arû, as well as 1. Levent district in Istanbul. Alongside his career as an architect, ceramic manufacturer and academic, Rebii Gorbon was a passionate sportsman who took a close interest in sailing and athletics. Survived by two sons and five grandchildren, Gorbon passed away in in 1993 in Istanbul.

Another touchstone was his companionship with Prof Süheyl Ünver, esteemed man of letters. During the time he spent with Ünver, Gorbon took a deeper interest in Ottoman architecture - in which he was already quite knowledgeable. His admiration for the robustness of ceramics arising from their durability strengthened while his interest in form developed. As of the 1950s he visited ceramic manufacturing facilities in Europe, observed state-of-the-art modes of production and 7

Gorbon Seramik | Gorbon Tiles

Gorbon Seramikleri’nin ilk tohumları firmanın kurucusu olan Prof. Rebii Gorbon’un 1940’larda eline geçen bir seramik kataloğu ile atılır. 1950’lerin başında Mecidiyeköy’de bulunan evinin bahçesinde kurduğu seramik fırınında ürettiği objelerle de üretim hayatına başlamış olur. Seramiğe olan yoğun ilgisini profesyonel bir biçimde geliştiren ve ilerleten Rebii Gorbon, yıllar süren titiz araştırmaları ve çalışmaları sonucunda bu tutkusunu 1958 yılında Gültepe, Levent bölgesinde konumlanan ilk fabrikasını açarak taçlandırır. Fabrikanın kurulduğu dönemde Türkiye seramik piyasasına bakıldığında özellikle yapı malzemesi üretimi eksikliği gibi ciddi sıkıntılar göze çarpar. Sayısı çok az olan seramik fabrikaları, sınırlı boyut ve renklerde seramik karo ve lavabo üretimleri yapabilmektedir. İthalat ise dövizin yüksek olması sebebiyle yerli üretimden daha sıkıntılı bir konudur. 1958’e tarihlenen devalüasyonla birlikte iyice daralan piyasa için yerli üretim epey önem taşır. Tam bu noktada kaliteli seramikleri ve profesyonel yaklaşımı ile seramik piyasasına bir can suyu olarak gelen Gorbon Seramikleri, çizgisini sonraki yıllarda da devam ettirmiş ve ülkenin seramik piyasasına önemli katkılarda bulunmuştur. Üretiminin ilk 5 senesinde sofra seramiklerine ve çeşitli seramik objelere ağırlık veren Gorbon, 1963 senesinde Sınai Kalkınma Bankası’nın Türkiye’nin o dönem içinde bulunduğu ihtiyaca dayanarak verdiği destekle, seramik karo üretimine başlar. Dönemin mimari akımlarını, bina tasarımlarını ve popüler yönelimlerini özellikle yakından takip eder, bilgi birikimi ve öngörüsü sayesinde sektörde öncü ve lider bir konuma yerleşir. İstanbul’da bir çok binanın tasarım sürecini üstlenmek da dâhil olmak üzere bu yapılara yer ve duvar seramikleri üretir. Gorbon Seramikleri yerel ve küresel olarak bir çok yapının karo ve mimari tasarımlarını üstlenir. Kalite anlayışı ve yaklaşımı sayesinde ülke8

The first seeds of Gorbon Tiles were sown in the 1940s when Prof Rebii Gorbon, founder of the company, got his hands on a ceramics catalogue and began to produce objects in the kiln which he constructed in the garden of his house in Mecidiyeköy in the early 1950s. From then on, Rebii Gorbon professionally developed his deep interest in ceramics. As a result of his meticulous research and endeavour lasting years, he crowned his passion by opening his first factory in Gültepe, Levent in 1958. In this period Turkey’s ceramics market was met with serious challenges, in particular a shortage in the production of construction materials. The few factories that were in operation could produce ceramic tiles and sinks in a limited range of colours and sizes. Importing such goods was even more complicated than domestic production due to the high exchange rates. Domestic production was of vital importance for the market that had shrunk further with the devaluation of 1958. Virtually a life line for the ceramics market at the time with its quality ceramics and professional approach, Gorbon Tiles continued its reputable business in later years and contributed greatly to the ceramics market of the country. Predominantly producing ceramic tableware and various other objects in the first five years of its production, Gorbon Tiles began to produce ceramic tiles in 1963 with the support given by the Bank for the Development of Industry according to the needs of Turkey at the time. By closely following architectural trends, building designs and popular tendencies of the period, the company reserved itself a pioneering and leading position in the sector due to its know-how and vision. The design of many buildings in Istanbul as well as their floor and wall tiles were produced by Gorbon Tiles. Gorbon Tiles realised the tile and architectural design of many domestic and global buildings and had the opportunity to represent Turkey 9

Gorbon Seramik | Gorbon Tiles

mizi bir çok farklı toprakta temsil etme şansına sahip olur. Arabistan, Irak, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın bir çok noktasında Gorbon Seramikleri kalitesi taşınmıştır. Yıllar geçtikçe ürün gamını genişleterek seramik karolarında parlak ve özgün renk denemeleri, boyut çeşitliliği ile kaliteli ürünler vermeye devam eder. İlk fabrikanın ardından, 1985 senesinde Gebze’de ikinci fabrika açılır. 1990’da ise Gorbon Seramikleri halka açılır. 1995’te ise Alemdağ’da bulunan fabrika kurulacaktır. Halen üretimin devam ettiği son fabrikanın kurulumu ise 2005’e tarihlenir ve Pendik’te bulunur. 60 senelik üretimi boyunca sofra eşyası, tek parça seramik objeler, hediyelik eşya ve Osmanlı çinileri başta olmak üzere geniş bir ürün gamına sahip olan Gorbon, perakendecilik de dâhil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Özellikle, dekoratif duvar kaplamaları üretiminde geniş bir pazar yaratmıştır. Zamanla tümü kapanan Şişli (1972), Erenköy (1974), Mecidiyeköy (1980), Akmerkez (1993), Nişantaşı (1996) olmak üzere 5 mağazası olmuştur. Gorbon Seramikleri’yle hayat bulan yapılar arasında; Hayati Tabanlıoglu’nun yönlendirmesiyle Atatürk Kültür Merkezi, Kenter Tiyatrosu Şişli, Anadolu’nun bir çok yerinde bulunan Halkbank şubeleri, Çırağan Sarayı Kempinski, Ünver Hastanesi, Mekke Kapısı seramikleri, Yeniköy Ritz Carlton Oteli, İzmir Büyük Efes Oteli, Sheraton Otel (Çeşme), Büyük Marmara Oteli (Ankara), Datadarbar Camii (Lahor, Pakistan), Bağdat Parlamento Binası, Saddam Hüseyin Sarayı (Bağdat, Irak), Sultan Said Bin Taymur Sarayı (Umman) ve Babaji Restoran (Londra, Birleşik Krallık) sayılabilir.

10

in many different countries due to its understanding of and approach to quality. The quality of Gorbon Tiles can be witnessed in many places across the world such as UAE, Iraq, Germany and the UK. By widening its product range over the years, Gorbon Tiles has continued to produce quality products with diverse dimensions, and bright and distinctive colour samples. Following the establishment of the first factory, the second Gorbon Tiles factory was opened in 1985 in Gebze. In 1990 Gorbon Tiles went public, and in 1995, the factory in Alemdağ was set up. The establishment of the last factory located in Pendik and where production still continues to this day dates back to 2005. Throughout its production of 60 years, Gorbon Tiles has developed a wide product range including tableware, single-piece ceramic objects, souvenirs and reproductions of Ottoman ceramics as well as operating in different areas such as retail. It particularly created a large market in the production of decorative wall panels. Gorbon Tiles had a total of five shops in Şişli (1972), Erenköy (1974), Mecidiyeköy (1980), Akmerkez (1993) and Nişantaşı (1996) all of which have closed down over time. Some of the buildings that have sprung to life with Gorbon Tiles can be listed as; Atatürk Cultural Centre upon Hayati Tabanlıoğlu’s recommendation; Kenter Theatre in Şişli, branches of Halkbank all across Anatolia, Çırağan Palace Kempinski, Ünver Hospital, the ceramics of the entrance door of the Kaaba in Mecca, The Ritz Carlton in Yeniköy (Istanbul), Büyük Efes Hotel in Izmir, The Sheraton in Çeşme, Büyük Marmara Hotel in Ankara, Data Darbar Mosque (Lahore, Pakistan), Baghdad Parliament Building, Saddam Hussein Palace (Baghdad, Iraq), Sultan Said Bin Taimur Palace (Oman) and Babaji Restaurant (London, UK).

11

Klasik Seramikler | Classic Tiles

12

13

Selçuklu Serisi | Seljuk Series

Çini nedir; Kökeni Farsça olan çini; “sırlı kap” manasına gelmektedir. Osmanlılar kilden yapılan her türlü kap için “çini” sözcüğünü kullanmışlardır. TDK sözlüğüne baktığımızda da “Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleri ile dekorlanmış, pişmiş çamur plaka, fayans” tanımıyla karşılaşırız. Çini, mimari bezeme öğesi olarak Antik çağda Mısır, Mezopotamya, İran ve Girit kültürlerinde sıkça kullanılmıştır. Selçuklular ile Anadolu’ya girmiş, Osmanlılar ile devam ederek günümüze kadar ulaşmıştır. Çininin ilk pişirimi yaklaşık 1000-1030 o C’de, sırlı pişirimi ise 900-930 o C’de gerçekleşirilmektedir.

Selçuklu Dönemi Çinileri Anadolu topraklarına Türklerin gelişiyle birlikte giren Çini Sanatı’nın Asya bölgesinde ilk olarak Uygurlar tarafından uygulandığı çeşitli kaynaklarda geçmektedir. Yanı sıra bu topraklarda, Karahanlılar, Gazneliler ve Harzemşahların da Çini Sanatı’nı ilk uygulayanlar arasında olduğu bilinmektedir. Uygurlar Döneminde yer döşemesi olarak kullanılan çini tarihinde, 13. yüzyıldan itibaren büyük bir gelişme gerçekleşmiş ve mimaride neredeyse her türlü yapının iç ve dış yüzeylerinde kullanılmaya başlanmıştır. O tarihlerden beri geniş yüzeylere uygulanabilme potansiyeli, kalıcılığı ve çok renkliliği gibi unsurlardan dolayı çini uygulaması oldukça sık tercih edilen bir yöntem olmuştur. Anadolu Çinileri’nde Büyük Selçuklu sanatında yer alan motifler bulunmaktadır yanı sıra bu dönemde yeni teknik, desen ve renkler de uygulanmaya başlanmıştır. Erken dönemlerde kullanılan çinilere mezar anıtı, mescit ve cami gibi mimari yapılarda rastlanırken sonraları saray, köşk ve medrese gibi yapıların da önemli süsleme öğeleri olarak karşımıza çıkarlar. 14

What is glazed ceramic? Referred to in Turkish as çini, the word is derived from Persian in which it means, “glazed container”. The Ottomans used the word “çini” for all kinds of container made of clay. When we peruse the dictionary edited by the Turkish Language Association we read the definition of the word as follows: “Fired clay plate or faience usually adorned with flower motifs, with one side glazed and used to clad and decorate walls.” Ceramics were frequently used in the Egyptian, Mesopotamian, Iranian and Cretan cultures as an element of architectural decoration throughout the ancient times. It emerged in Anatolia with the Seljuks and continued to be used by the Ottomans before reaching our day. Ceramics are first fired at 1000 – 1030 °C, and then for a second time at 900 – 930 °C with the glaze. Ceramics of the Seljuk Dynasty It is cited in various sources that the art of ceramics which entered Anatolian lands with the arrival of Turks was first implemented in Asia by the Uyghurs as well as the Karakhanids, Ghaznavids and Khwarazmians. Used as flooring during the Uyghur Khaganate, a great development took place in the history of glazed ceramics as of the 13th century and it came to be used in the interior and exterior surfaces of all kinds of buildings. Thereafter, it became a frequently preferred method due to factors such as its potential to be applied onto large surfaces, its durability and polychromy. Motifs of the great Seljuk art can be seen on Anatolian glazed ceramics. During this time new techniques, patterns and colours also emerged. While early glazed ceramics were used in architectural structures such as mausoleums, masjids and mosques, those produced later appear before us important decorative el15

Selçuklu Serisi | Seljuk Series

Türk Çini sanatının yüzyıllar içerisinde geçirdiği değişimler boyunca çeşitli malzeme, renk ve teknik kullanımları ortaya çıkmıştır. Bu süreçlerde kimileri sadece bulundukları dönem içerisinde rağbet görmüş kimileriyse sonraki dönemlerde de sıkça kullanılmıştır. Çiniler hem iç hem dış mekanlarda, turkuaz, mavi, toprak sarısı,patlıcan moru, beyaz, yeşil, siyah gibi çeşitli renklerde alçı ya da horasan harcıyla uygulanarak kullanılmıştır. Anadolu Selçulu Dönemi’nde varolan Çini sanatına baktığımızda sırlı tuğla, tek renk sırlı çiniler, sıraltı, yaldız-altın- kaplama, çini mozaik ve kabartma gibi tekniklerle karşılaşırız. 13. yüzyılın ortalarına kadar genellikle sade olan firuze bantlar, kufi kitabeler şeklindeki çini dekor, yüzyılın ortalarından itibaren belirgin olarak zenginleşir. Minare gövdesinde yer alan sırlı tuğla ve çiniler baklava, yatay ve dikey uzanan zikzaklar, geometrik şekiller, diyagonaller, yivler, bilezikler, kufi yazılardan oluşan komposizyonlarla bezenmiştir. Özellikle haçvari, baklava dilimli,kare, dikdörtgen, altıgen, sekiz köşeli yıldız kelebek gibi çeşitli formlardaki çiniler Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde daha yaygın biçimde kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları’nın Çini Sanatının en önemli katkısı olarak mozaik çini mihraplardan söz etmek gerekir. Çoğunlukla mor, lacivert ve firuze renklerinde, geometrik ve bitkisel desenler oluşturularak kompozisyonlar kurulmuş ve nesih ve kufi yazılarla birlikte kullanılmıştır. Hemen hemen tüm Selçuklu ibadethanelerinde çini mihraplar kullanılmıştır. Konya Alâeddin Camii, Akşehir Ulu Camii, Konya Sırçalı Mescid bu geleneğinin kullanıldığı yapılara örnek olarak verilebilir.

16

ements in structures such as palaces, mansions and madrasas. The Turkish art of glazed ceramics has undergone across centuries such as the use of various materials, colours and techniques. Throughout these processes some were only in demand during their time while others were often used in later periods. Glazed ceramics were applied onto surfaces with either gypsum mortar or Khorasan mortar in colours such as turquoise, blue, yellow ochre, aubergine purple, white, green and black. When we look at the art of glazed ceramics in the Anatolian Seljuk Sultanate we encounter techniques such as glazed tiles, monochrome glazed ceramics, underglaze, gold plating, glazed ceramic mosaics and reliefs. The glazed ceramic décor that generally comprised plain turquoise bands and Cufic inscriptions until the mid-13th century flourished significantly thereafter. The glazed tiles and glazed ceramics on the body of minarets were adorned with geometric shapes such as diamonds, horizontal and vertical zigzags, diagonals and compositions formed of grooves, rings and Cufic script. Glazed ceramics in various forms such as cross, diamond, square, rectangle, hexagon, and octagonal star butterfly were more common during the Anatolian Seljuk Sultanate and the Beyliks. Mihrabs made of glazed ceramic mosaics are a highly important contribution of the Anatolian Seljuks to the art of glazed ceramics. Compositions included geometric and botanical patterns in purple, navy blue and turquoise which were accompanied by Naskh and Cufic script. Almost all of the Seljuk houses of prayer had glazed ceramic mihrabs. Alâeddin Mosque in Konya, Ulu Camii (Great Mosque) in Akşehir and Sırçalı Medrese (Glazed Seminary) in Konya are some of the architectural examples where this tradition has been implemented. 17

Çiniler | Tiles

Kubadabad 1

0,73 cm

701 - A

20 cm

20 x 20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

Kubadabad 2

Kubadabad 5

701 - B

701 - C

20 x 20 cm

20 x 20 cm

Kubadabad 3

Kubadabad 6

701 - H

701 - M

20 x 20 cm

20 x 20 cm

Kubadabad 4 701 - I 20 x 20 cm

18

19

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

Büyük Saray 1

Sırçalı

0,73 cm

20 x 20 cm

0,73 cm

15 x 15 cm

20 cm

15 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

Teknik Özellikler Technicial Specifications : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

2

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

0,73 cm

0,73 cm 15 cm

Büyük Saray 2

5 cm

Sırçalı Kenar Teknik Özellikler Technicial Specifications

20 x 20 cm

Su Emme Water Absorbtion

Teknik Özellikler Technicial Specifications

701 - P : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

Büyük Saray 3

Sırçalı Köşe

15 x 15 cm

701 - S

Büyük Saray 4 20 x 20 cm

20

10 cm

21

22

23

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

903 - B

2012 - A

0,73 cm

10 x 10 cm

0,73 cm

20 x 20 cm 10 cm

10 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications

: 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

903 - A

Yıldız 1

904 - A

10 x 10 cm

210 - B

10 x 10 cm

20 x 20 cm

905 - A

Yıldız 2

904 - B

10 x 10 cm

210 - A

10 x 10 cm

20 x 20 cm

905 - B

Yıldız 3

10 x 10 cm

2012 - G 20 x 20 cm

Yıldız 1 Kullanımı

24

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

25

Osmanlı Serisi | Ottoman Serius

Kökleri Anadolu Çiniciliği’ne dayanan Osmanlı Dönemi Çinileri’nin ilk örneklerine 14. yüzyılda rastlanır. Bu dönemde İznik ve Kütahya iki önemli üretim merkezi olarak Çini sanatının gelişiminde hatırı sayılır rol oynar. Gelişerek ilerleyen Osmanlı Çiniciliği 16. yüzyılda en yüksek noktasına ulaşmışır. İznik Çini imalâthanesi çinilerin en iyi üretildiği yer olarak bir çok kayıtta geçmektedir. İznik’te duvar çiniciliği ve seramikler yeni teknikler üretilerek geliştirilmiş, dolayısıyla hızlı ve sürekli bir üretim yapılmasına olanak sağlamıştır. İslam sanatında figür kullanımına bilindiği gibi sınırlı ölçüde yer verilir. Çeşitli açıklayıcı minyatürler dışında insan tasvirine pek yer verilmez. Bu duruma karşı gösterilen özen doğal olarak Çini uygulamalarında da bazı desen gruplarının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Bilinen en eski İznik Çinileri ilk pişirimin ardından özel bir teknikle süslenir ve renkli sırla birlikte tekrar fırınlanırdı. Tek rengin hakim olduğu kırmızı hamurlu bu pişirimlerde çinilere genellikle mavi, yeşil ve kahverengi tonları hâkimdi. İznik Çiniciliği’nin ikinci dönemini oluşturan 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyıl arasında geçen zaman diliminde renksiz sırla birlikte kırmızı hamurlu çiniler, beyaz astar üzerine kobalt mavisi, firuze, mor ve yeşil renklerin hâkim olduğu desenlerle kullanılmıştır. Üçüncü döneme gelindiğinde çiniler sert hamurlu ve mavi beyazdır, yine renksiz ve saydam sır kullanımı göze çarpar. 16. yüzyılın ortalarına kadar süren üçüncü dönemde en yaygın olarak kullanılan renk kobalt mavisidir. Dördüncü ve son dönem ise Şam işi olarak anılan mavi, turkuaz, beyaz, adaçayı yeşili ve patlıcan moru renklerinin kullanıldığı dönemdir. Bu yüzyılın ikinci yarısında renkli sır tekniği bir kenara bırakılmış ve tüm çiniler sıraltı tekniğiyle yapılmaya başlanmıştır. Beraberinde sarı ve açık yeşil renkler ortadan kaybolmuş, yoğun olarak firuze, mavi, yeşil, mercan kırmızısı, açık laci26

The earliest examples of ceramics from the Ottoman period which have their origins in Anatolian ceramics date back to the 14th century. During this period Iznik and Kütahya played an important role in the development of glazed ceramics as two important centres of production. Ottoman ceramics reached their height in the 16th century. Iznik Ceramic Works is referred to as the place that produces the best ceramics in many records. In Iznik, wall tiles and ceramics were developed by producing new techniques which allowed fast and continuous production. As it is widely known, Islamic arts allow a limited measure of figurative depiction. Figures are not depicted except in various explanatory miniatures. The care and attention given to this tradition led to certain groups of patterns becoming dominant in the practice of ceramics. The oldest-known glazed Iznik ceramics are decorated with a special technique after the first firing and re-fired once coloured glazes were applied. These predominantly monochrome ceramics made of red clay were usually decorated with shades of blue, green and brown. From the second half of the 14th century to the 15th century – the second period of Iznik ceramics – colourless glazes on red clay ceramics, cobalt blue on white underglaze, and patterns in which turquoise, purple and green are dominant can also be observed. The third period of Iznik ceramics showcase works made with hard clay and decorated with blue and white paint and transparent glaze. During the third period which lasted until the mid-16th century the most popular colour was cobalt blue. The fourth and last period witnessed the use of colours such as blue, turquoise, white, sage green and aubergine purple. These works were stylistically known as Damask. During the second half of this 27

Osmanlı Serisi | Ottoman Serius

vert ve beyaz renkler egemen olmuştur. Çeşitli canlı ve parlak renklerin uygulanmaya başlanmasıyla yeni bir üslup ortaya çıkmıştır. Rodos işi olarak tanınan bu çiniler asıl olarak kimi örnekleri Rodos’tan Avrupa’ya götürüldüğü için bu isimle anılır. Yoğun şekilde kobalt mavisi, mercan kırmızısı, turkuaz renklere rastlanır. 17. yüzyılda Kütahya Çiniciliği’nin önem kazanmasıya İznik Çiniciliği eski cazibesini yitirir. Osmanlı süslemeciliğinde en çok kullanılan motiflerden biri olan lale aynı zamanda en çok kullanılan çini motiflerden biridir. Lale dışında, karanfil, sümbül, gül, nar çiçeği ve servi motiflerine de sık rastlanır. Geometrik süslemelere Osmanlı çinilerinde oldukça az yer verildiği dikkati çeker. Yanı sıra, sık sık geleneksel motif grubu oluşturmak üzere rumilerle kompoze edilmişlerdir. Bu düzen, Osmanlı süsleme sanatlarının hemen hemen bütün dallarında karşımıza çıkar. Lale motiferinin yoğun biçimde çini süslemelerinde yer aldığı yapılara Rüstem Paşa Camii, Eyüp; Haseki Hürrem Sultan ve Kanunî Türbeleri ile Piyale Paşa Camii’ni örnek vermek mümkündür.

28

century the coloured glazes were abandoned and all ceramics had begun to be made with the underglaze technique. Together with this development, yellows and light greens disappeared. Instead, turquoise, blue, green, coralline, light navy blue and whites took over. A new style emerged with the use of various vibrant and bright colours. Some examples of these works were taken to Europe from Rhodes, and thus these came to be known as Rhodesian. Cobalt blue, coralline, turquoise is encountered frequently. With Kütahya ceramics taking the lead in the 17th century Iznik ceramics eventually lost their charm. The tulip, one of the most commonly used motifs in Ottoman decorative arts, is also a popular motif in ceramics. Dianthus, hyacinth, rose, pomegranate flower and cypress motifs are also encountered. Ottoman ceramics rarely showcase geometric decorations. They are often composed with Rumi patterns in order to compose a traditional group of motifs. This layout appears before us in almost all branches of Ottoman decorative arts. Some of the architectural structures where the tulip motif is intensely evident in ceramic decorations can be listed as: Rüstem Pasha Mosque in Eyüp; Hürrem Haseki Sultan Mausoleum and Suleiman the Magnificent Mausoleum in Sultanahmet, and Piyale Pasha Mosque in Kasımpaşa.

29

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

15 cm

Mavi - Beyaz Altıgen

201

0,73 cm

Kullanımları

0,73 cm

20 x 20 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

20 cm

20 cm

17 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

Mavi - Beyaz Altıgen

Mavi - Beyaz Altıgen

209

218

Az Desenli Koyu

Az Desenli Açık

20 x 20 cm

20 x 20 cm

604

601

15 x 17 cm

15 x 17 cm

Mavi - Beyaz Altıgen

Üçgen

214

230

Çok Desenli Açık

Kod???

20 x 20 cm

20 x 20 cm

602

Ölçü????

15 x 17 cm

Mavi - Beyaz Altıgen

Mavi - Beyaz Altıgen

234

212 - A

Çok Desenli Koyu

Kullanımları

20 x 20 cm

20 x 20 cm

603 15 x 17 cm

30

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

31

32

33

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

414

225 0,73 cm

20 x 20 cm

0,73 cm

10 x 10 cm 20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

10 cm

10 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications

: 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

221

222

410

223

20 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

10 x 10 cm

238

249

411

224

20 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

10 x 10 cm

251

250

413

20 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

34

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

35

36

37

Çiniler | Tiles

Panolar | Panels

253 - A / B

Çiçekli Pano

0,73 cm

20 x 20 cm

0,73 cm

014 20 cm

20 cm

80 x 340 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

Teknik Özellikler Technicial Specifications : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

254 - A / B / C

Rumi Beyaz - Mavi

20 x 20 cm

260 C 20 x 20 cm

Rumi Beyaz - Kırmızı 260 B 20 x 20 cm

021 60 x 80 cm

Rumi Beyaz - Yeşil 260 A 20 x 20 cm 254 - A / B 20 x 20 cm

38

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

39

Panolar | Panels

Besmele 503 120 x 60 cm

Allah Yazısı 40 x 40 cm

Muhammed Yazısı 40 x 40 cm Besmele 508 100 x 80 cm

40

41

Panolar | Panels

Panolar | Panels

Madalyon

Selvili

0,73 cm

016

0,73 cm

044

100 x 260 cm

80 x 160 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

029

Teknik Özellikler Technicial Specifications

40 x 80 cm

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

Berkeley 046 120 x 220 cm

018 80 x 140 cm 040 40 x 60 cm

049 60 x 120 cm

Selvili 017 100 x 220 cm

42

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

43

Panolar | Panels

Ceylanlı Pano 010 80 x 240 cm

023 40 x 80 cm

44

45

Panolar | Panels

Bahardalı

0,73 cm

045 120 x 220 cm

043

Teknik Özellikler Technicial Specifications

60 x 110 cm

Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

Selimiye 001 120 x 240 cm

Çeşmeli Pano 015 120 x 220 cm

46

47

Kurna Aynaları | Turkish Bath Backsplash

Kurna 1

Kurna 4

60 x 110 cm

60 x 100 cm

Kurna 5 60 x 115 cm

Kurna 2 60 x 100 cm

48

49

Bordürler | Borders

Bordürler | Borders

10 cm 301

801

0,73 cm

10 x 20 cm

0,73 cm

10 x 20 cm 10 cm

20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

Teknik Özellikler Technicial Specifications : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

306

310

313

323

10 x 20 cm

10 x 20 cm

10 x 20 cm

10 x 20 cm

321

324

325

330

10 x 20 cm

10 x 20 cm

10 x 20 cm

10 x 20 cm

302

303

318

342

10 x 20 cm

10 x 20 cm

7 x 20 cm

10 x 20 cm

50

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

51

Bordürler | Borders

KC10046

0,73 cm

5 x 20 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

803 - B

803 - A

5 x 20 cm

5 x 20 cm

808

808 - C

4 x 20 cm

4 x 20 cm

809 - B 802 - B

3 x 20 cm

5 x 20 cm

52

53

Bordürler | Borders

Bordürler | Borders

309 - A / B

335 B / C

0,73 cm

5 x 20 cm

0,73 cm

5 x 20 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

Teknik Özellikler Technicial Specifications : 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

809 - A

810 - A

3 x 20 cm

2 x 20 cm

810 - B

810 - C

2 x 20 cm

2 x 20 cm

812 - A

812 - B

2 x 20 cm

2 x 20 cm

54

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

331 - A

332

5 x 20 cm

5 x 20 cm

331 - B

312

5 x 20 cm

5 x 20 cm

330 - B

312 - G

5 x 20 cm

5 x 20 cm

55

Bordürler | Borders

334 - A / B

0,73 cm

5 x 20 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

341 10 x 20 cm

330 - A 4 x 20 cm

340 10 x 20 cm

307 5 x 20 cm

311 5 x 20 cm

56

57

Endülüs Serisi | Andalusia Panels

İslam sanatları, Mağriplilerin 8. yüzyılda İspanya’yı istila etmesi ve ilerleyen zamanlarda İspanyol, Portekiz topraklarını ele geçirmesi ile İber Yarımadası topraklarına girer. Endülüs olarak adlandırılan Mağribi-İspanyol kültürü oluşmaya başlar. Özellikle mimari alanında yüzyıllar boyu etkileri hissedilecek olan bu kültürün seramik alanındaki etkisi Córdoba, Sevilla, Granada ve Malaga gibi güney İspanya şehirlerinde en üst seviyesine ulaşır. Bölge, 16. yüzyılın sonuna kadar sürdürülen gelenekle, duvar seramikleri uygulamalarında ulaştığı renk ve biçim çeşitliliğiyle dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelir. Ülkenin güneyi ve doğu kıyılarında İber Yarımadası ve Avrupa’nın birçok yerine gönderilmek üzere seramik üretimi yapılmaktaydı. Seramik karolar ve objeler Akdeniz’de Sevilla ve Cádiz üzerinden Avrupa’nın ve dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyordu. İspanya’daki Yahudi kültürünün altın çağının da Endülüs kültürünün yeşerdiği dönemde yaşanması çok kültürlülüğü besleyen önemli değerlerden biri olmuştu. Ortaya çıkan tüm eserlerde bu çok kültürlülüğün oluşturduğu hibrid etkinin izlerini görmek mümkündür. İslamiyet’in etkisiyle ortaya çıkan Endülüs mimarisinde uygulanan duvar seramiklerinde geometrik biçimler, kaligrafi, bitki ve çiçek tasvirleri üzerinde canlı renkler ve tekrar eden şekiller sıklıkla kullanılmıştır. Tasarım prensiplerini kendi özgün kültürüyle harmanlayan zanaat ustaları her şehre özgü üsluplar ortaya çıkarmış ve Akdeniz’in kendine has ruhunu yansıtmıştır. Endülüs seramik sanatına has öğelerden biri de azulejos olarak bilinen seramiklerdir. İspanya ve Portekiz’de sıklıkla karşılaşılan bu tipik tür, beyaz üzerine mavi sır kullanılarak resmedilen seramiklerdir. Azulejos’un ilk örnekleri ise 13. yüzyılda alicatados olarak bilinen mozaik biçiminde işlenmiş seramik panolardır. Arapça manası al zulayc olan üslup, aslen bir taş boyama sanatıdır. Dekoratif olarak yüzeyleri kaplamanın yanı sıra yaz aylarında dereceleri 58

Islamic arts entered the Iberian Peninsula when the Maghrebis invaded Spain in the 8th century and later captured Spanish and Portuguese lands. Thusly, the Maghrebi-Spanish culture known as Al-Andalus came to take shape. This culture – the effects of which was felt particularly in the field of architecture throughout centuries – had great impact on ceramics in Spanish cities such as Seville, Granada and Malaga. The region became one of the most important centres of the world due to the diversity it achieved in the colour and form of wall ceramics with the tradition that was continued until the end of the 16th century. Moreover, there was ceramic production in the southern and eastern coasts of the country for exports to the Iberian Peninsula and other parts of Europe. Ceramic tiles and objects were exported to many parts of Europe and across the world from Seville and Cádiz in the Mediterranean. The fact that the golden age of Jewish culture in Spain took place during the flourishing of the Andalusian culture can be seen as one of the important values that nurtured multiculturalism. Therefore, it is possible to see traces of the hybrid effect brought to life by multiculturalism in all of the works that were produced. The wall ceramics in Andalusian architecture which emerged through the impact of Islam often feature geometric shapes, calligraphy, depictions of plants and flowers, vivid colours and repeating forms. Expert craftsmen who blended principles of design with their distinctive cultures created exclusive styles for their respective cities and reflected the idiosyncratic soul of the Mediterranean. One of the special elements of Andalusian ceramic arts is Azulejos. This typical variety frequently encountered in Spain and Portugal comprises of blue glaze on white ceramic tiles. The earliest examples of Azulejos are 13th century ceramic panels known as Alicata59

Endülüs Serisi | Andalusia Panels

oldukça yüksek sıcaklıklara çıkabilen bölgelerde konutların ısı kontrolüne destek sağlaması gibi farklı amaçlar için de kullanılır. Konutların dışında tren ve metro istasyonlarında, kamusal alanlarda büyük yüzeylerde kullanımı ile karşımıza çıkar. Azulejos özellikle Portekiz’de, Türkçe’ye boş alan bırakma korkusu olarak çevrilebilecek: horror vacui, mekânın tüm boş alanlarını figür, desen ve benzeri çeşitli sanatsal detaylarla donatan bir Mağribi geleneği ile uygulanmıştır. Dönemin seramik uygulamalarıyla öne çıkan mekânlarından biri olan El Hamra Sarayı’nın mimari yapısı ve yapıda yer alan seramik duvar kaplamalarından bahsetmek gerekir. 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen saray, müdejar üslubu olarak bilinen karakteristik batı formlarının İslami üslupla yorumlanması akımıdır. Matematiksel formları göz önünde tutarak oluşturulan seramik döşeme biçiminde arada boşluk bırakılmaz ve parçaların üst üste gelmelerine fırsat verilmez, bu biçimde düzenlenen kompozisyonlar için kullanılan bir terim olan teselasyon El Hamra Sarayı’nda sıklıkla karşımıza çıkar. İllüstrasyon ustası M. C. Escher’in de özellikle El Hamra’dan etkilenerek eserlerinde teselasyondan yararlandığı bilinmektedir.

60

dos and finished with mosaics. Referred to as al-zulayc in Arabic, this style is actually an art of rock painting. As well as being used as a decorative way of covering surfaces, it is also used for other purposes such as supporting the temperature control of residences in regions where summers observe soaring temperatures. We can also see them covering large surfaces in train and tube stations and public spaces. Azulejos were especially used in Portugal with the Maghrebi tradition that furnishes all the empty spaces of a location with figures, patterns and other various artistic details with a sense of horror vacui, fear of the empty space. One of the important structures that dates back to this time and is prominent for its architecture as well as its ceramic works is the Alhambra. Included in the UNESCO World Heritage List in 1984, it is an Islamic interpretation of characteristic western forms known as Mudéjar. Tessellation, an architectural term for the tiling of a plane using one or more geometric shapes with no overlaps and no gaps, is a method which uses mathematical forms and which we frequently observe in the Alhambra. It is known that master illustrator M.C. Escher was particularly inspired by the Alhambra and made use of tessellation in his works.

61

Çiniler | Tiles

2010 - B

0,73 cm

20 x 20 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

62

1501 - A

1505 - A

15 x 15 cm (Dörtlü)

20 x 20 cm

1502 - A

2001 - B

15 x 15 cm (Dörtlü)

20 x 20 cm (Dörtlü)

KC10066

2001 - A

15 x 15 cm (Dörtlü)

20 x 20 cm (Dörtlü)

63

Çiniler | Tiles

1506 - B

0,73 cm

15 x 15 cm

20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

2016

2011 - A

20 x 20 cm

20 x 20 cm

1016 - B 20 x 20 cm

1016 - A 20 x 20 cm

64

65

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

1019 - A

1020 - A

0,73 cm

10 x 10 cm

0,73 cm

10 x 10 cm 20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

10 cm

10 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications

: 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

1019 - B

Üçgenler Mavi

1020 - B

1017 - C

10 x 10 cm

1013 - A

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

1019 - D

Üçgenler Yeşil

1021 - A

1017 - A

10 x 10 cm

1013 - B

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

1019 - C

1010 - B

1021 - A

20 x 20 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

66

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

67

Bordürler | Borders

1152

0,73 cm

10 x 15 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

68

1202 - B

1203 - C

10 x 20 cm

10 x 20 cm

1204 - C

5151 - C

10 x 20 cm

5 x 15 cm

1201 - C

1209 - A

10 x 20 cm

10 x 20 cm

69

Diğer | Other

70

71

Çiniler | Tiles

Çiniler | Tiles

2160

2165 - B

0,73 cm

10 x 10 cm

0,73 cm

10 x 10 cm 10 cm

10 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

20 cm

20 cm Teknik Özellikler Technicial Specifications

: 12.40

Su Emme Water Absorbtion

Ağırlık Weight : 11 kg / m2

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA

* EU NORM

* EU NORM

2162

2161 - A

261

2166

10 x 10 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

10 x 10 cm

2163

2161 - B

262

264

10 x 10 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

2164

2165 - A

263

265

10 x 10 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

20 x 20 cm

72

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m

2

73

Çiniler | Tiles

2164

0,73 cm

10 x 10 cm

10 cm

10 cm

Teknik Özellikler Technicial Specifications Su Emme Water Absorbtion

: 12.40

Ağırlık Weight : 11 kg / m2 Kırılma Dayanımı Breaking Strenght

: 563 N

Yüzey Sertliği Hardness : 3 mohs Kim. Mad. Dayanıklılığı Household Chemical : GHA * EU NORM

2168 10 x 10 cm

2169 10 x 10 cm

In The City İstiklal Cad. No: 55 Mim Han Kat: 6, 34433 Beyoğlu / İstanbul -Turkey T +90 (212) 245 35 66

2170 10 x 10 cm

Factory Ramazanoğlu Mah. Kaynarca Cad. Boztepe Sok. No:3 Pendik / İstanbul - Turkey T +90 (216) 378 90 54 [email protected] www.gorbontiles.com Gorbon Tiles

74

75

76

Loading...

Klasik Seramikler | Classic Tiles - Gorbon

Klasik Seramikler | Classic Tiles 1 Klasik Seramikler | Classic Tiles 2 Rebii Gorbon 4 Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en önemli mimarlar...

4MB Sizes 9 Downloads 18 Views

Recommend Documents

Classic Overworld Expansion Pack - Tiles | PureZC
Creator: Lightwulf Added: 14 Dec 2013 Downloads: 142 ... Floating Lilies (both single and double per tile) - Bulrushes (

Skytech Series | Floor Tiles | Tiles
Tile Direct stock a large range of floor, wall & feature tiles to suit any taste, any home & any budget. Get in contact

Skytech Series | Floor Tiles | Tiles | Tile Concepts
Skytech Bianco · Skytech Shiny 60x60.jpg. 60x60. 1 Item(s). Show. 16, 32 · All. 16. per page. Sort By. Name. Name. Set D

klasik korner
Jan 19, 2009 - Menempati lokasi seperti tahun - tahun lalu, di bawah atap asbes bertembokkan udara segar khas pedesaan,

"Manufacturer of Designer Tiles"
GRC JALI. UniStone customized GRC Products offer architectural solutions for exteriors, our defining advantages are your

Radio Klasik
May 20, 2012 - Dikarenakan transceiver ini masih menggunakan TABUNG/Vacuum Tubes sebanyak dua puluh buah dan kalau sudah

KITAB KLASIK ISLAM
Sebagai contoh: kumpulan koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) hilang terbawa oleh air sama sekali. Naskah

Teori ekonomi internasional klasik
Powell billion eunuchised evanesce and intensify its teori ekonomi internasional klasik unspiritually! Hobart live-in co

tiles inspired by natural products - The Tiles of India
Jun 23, 2016 - A bungalow in Pune designed by Ambience Architects and Interior Designers is made entirely with indigenou

Which Tiles Is The Best Usage For Floor Tiles
When deciding on the type of tiles you could use in your home, there are definitely numerous factors you can consider. S